Bratislavská mestská karta


Bratislava on line

 • You Tube
 • Facebook

Vyhľadávanie

 

Cesta: Titulka > Ako používať kartu

 

Ako používať Bratislavskú mestskú kartu

Nakupovanie
Vo chvíli, keď získate Bratislavskú mestskú kartu, môžete využívať jej početné funkcie a výhody.
 

 
 


Bratislavská mestská karta je banková karta, ktorou môžete ihneď po jej aktivácii v banke:

 • platiť všade, kde je platobný POS-terminál na platbu kartou
 • vyberať si peniaze z účtu v bankomate, ak máte Bratislavskú mestskú kartu k účtu (do výšky finančných prostriedkov na Vašom účte)
 • vyberať si peniaze z karty v bankomate, ak máte predplatenú Bratislavskú mestskú kartu (do výšky finančných prostriedkov na Vašej karte)

Ako aktivovať a používať ďalšie funkcie na Bratislavskej mestskej karte:

Identifikačná čipová karta (IČK) na mestskú hromadnú dopravu - "električenka":

 • O aktiváciu dopravnej funkcionality na platobnej karte požiada držiteľ Bratislavskej mestskej karty vždy spolu s platným občianskym preukazom, resp. u detí do 15 rokov s platným občianskym preukazom zákonného zástupcu, na predajných miestach Dopravného podniku Bratislava a.s. (DPB) (Hodžovo nám., Hlavná stanica ŽSR, Nový most, Olejkárska ul., Mlynarovičova ul., Dúbravka, Gaštanový hájik, Rača)
 • Jednorázový poplatok za aktiváciu dopravnej funkcionality na Bratislavskej mestskej karte je  2,30 € (postup aktivácie je rovnaký, ako pri vybavovaní identifikačnej čipovej karty - "električenky", len sa neplatí poplatok 5,30 € za IČK vydanú DPB a.s.)
 • Deti do 15 rokov dostanú pri aktivácii bezplatne i kmeňový list (preukaz), na vystavenie ktorého musia predložiť aktuálnu fotografiu s rozmermi 3x3,5 cm
 • Aktivovanú Bratislavskú mestskú kartu môže držiteľ karty použiť na nákup predplatných cestovných lístkov so zľavou 10%
 • Pri revízorskej kontrole sa musí držiteľ karty preukázať okrem Bratislavskej mestskej karty aj platným občianskym preukazom (deti do 15 rokov kmeňovým listom - preukazom), študenti platným občianskym preukazom alebo platným študentským preukazom v zmysle platnej tarify MHD v Bratislave
 • Pri strate Bratislavskej mestskej karty je potrebné ihneď po zablokovaní karty bankou blokovať kartu aj v Dopravnom podniku Bratislava a.s. Blokovanie karty sa vykoná na základe osobnej návštevy v predajni na Olejkárskej ul. a zároveň držiteľ karty požiada o vystavenie dočasnej IČK (záloha na vystavenie dočasnej IČK je 6 €; záloha bude držiteľovi karty vrátená pri aktivácii novovydanej Bratislavskej mestskej karty bankou).

Knižničný preukaz:

 • Bratislavskú mestskú kartu akceptujú ako knižničný preukaz (pas) nasledovné knižnice: Mestská knižnica v Bratislave , Univerzitná knižnica v Bratislave, Centrum vedecko-technických informácií SR.
 • Držiteľ karty predloží Bratislavskú mestskú kartu pri registrácii do knižnično-informačných systémov spolu s občianskym preukazom. Uhradí poplatok len za aktiváciu karty, rasp. obnovenie knižničného konta, neuhrádza poplatok za vydanie čipovej karty.
 • Bratislavská mestská karta sa využíva ako knižničný preukaz v zmysle platných knižničných poriadkov.
 • Funkcia knižničného preukazu (pasu) je neprenosná, služby knižnice môže využívať len držiteľ karty.
 • Pri strate Bratislavskej mestskej karty je potrebné ihneď po zablokovaní karty bankou blokovať kartu aj v každej knižnici, kde bola karta použitá ako knižničný preukaz (pas).

Elektronická vstupenka:

 • Bratislavská mestská karta umožňuje jej držiteľovi využívať kartu ako elektronickú vstupenku, ktorá oprávňuje jej majiteľa k vstupu na podujatia a akcie bez potreby klasickej papierovej vstupenky.
 • Pred prvým použitím Bratislavskej mestskej karty ako elektronickej vstupenky je potrebná "akreditácia" karty na predajnom mieste: Ticketportal,  Radlinského 6, 811 07 Bratislava, (tel. 5293 33 23, 5293 33 21; e-mail : obchod@ticketportal.sk, http://www.ticketportal.sk/pmiesta.asp) a následná registrácia a aktivácia karty na  internetovej stránke www.goticket.sk .
 • Ďalšie informácie  na:  e-mail: help@ticketportal.sk, mobil: +421 905 700 909http://www.ticketportal.sk/tp_pokyny.asp?ArticleID=5804
             alebo http://www.goticket.sk
 • Na vybrané podujatia môže držiteľ Bratislavskej mestskej karty pri  nákupe  vstupenky v elektronickej forme získať osobitnú zľavu.

Karta na získanie zliav a benefitov:

 • v organizáciách zriadených hlavným mestom SR Bratislava
Pri zaplatení Bratislavskou mestskou kartou získavate automaticky 20% ZĽAVU zo vstupného v týchto organizáciách:
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STaRZ)
(plaváreň Pasienky, korčuľovanie, letné kúpaliská, fitnes, sauny..)
Zoologická záhrada v Bratislave (ZOO)
Múzeum mesta Bratislavy (MMB)
Galéria mesta Bratislavy (GMB)
Zľavy na vybrané podujatia, tovary a služby získate pri zaplatení Bratislavskou mestskou kartou aj v týchto mestských organizáciách :
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)
Metské divadlo P.O.Hviezdoslava (DPOH)
Marianum
 • u komerčných partnerov Bratislavskej metskej karty
Výška zľavy u komerčných partnerov pri nákupe tovarov a služieb pre držiteľov Bratislavskej mestskej karty je plne v kompetencii príslušného partnera - obchodníka.
Zoznam komerčných partnerov nájdete v záložke:
Bonusy, zľavy a výhody - Zľavy u komerčných partnerov.
Získanie zľavy na Bratislavskú mestskú kartu podmienené zaplatením kartou je v plnej kompetencii partnera - obchodníka.
 • v sieti zliav a výhod karty EURO<26
Zľavy a výhody určené len pre držiteľov Bratislavskej mestskej karty EURO<26:


 

Aktualizácia: 17.4.2011

 
 
 

Ako používať kartu

Preskočiť ponuku  

Kalendár akcií

 

<< Marec 2021 >>

Aktuálny mesiac neobsahuje žiadne akcie.

týždeňPoUtStŠtPiSoNe
9. týždeň1234567
10. týždeň891011121314
11. týždeň15161718192021
12. týždeň22232425262728
13. týždeň2930311234
14. týždeň567891011

Banky vydávajúce Bratislavskú mestskú kartu

 

Kontakt

©
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Tel: +421 2 5935 6111, E-mail: webmaster@bratislava.sk

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.